วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทฤษฎีการศึกษาของสกินเนอร์


ทฤษฎีการศึกษาของสกินเนอร์          ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอาการกระทำ (Operant Conditioning) หรือพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ของ B.F. Skinner จัดว่าเป็นทฤษฎีที่เสริมต่อจากทฤษฎีจิตวิทยา S-R หรือทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์และทฤษฎีพฤติกรรมของ Watson โดยรวมเอาแนวคิดของทฤษฎี ทั้งสองเข้าด้วยกัน กล่าวคือ เขามีความเห็นว่ามนุษย์เรานั้นมีลักษณะที่เป็นกลางและอยู่นิ่งเฉย (Man is neutral and passive) ดังนั้น พฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์จึงสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของกลไก (Mechanistic) ในการควบคุมพฤติกรรม จากการทดลองสกินเนอร์ จึงได้เกิดเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เขาเรียกว่า ทฤษฎีเงื่อนไขแบบอาการกระทำ (Operant Conditioning) พอสรุปได้ดังนี้ คือ "การกระทำใด ๆ ถ้าได้รับการเร้าด้วยการเสริมแรง อัตราความเข้มแข็งของการตอบสนองจะมีโอกาสสูงขึ้น" อย่างไรก็ตาม การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ตลอดจนตัวเสริมแรงปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and Secondary Reinforces) ดังนั้นพฤติกรรมในด้านการตอบสนองต่อตัวเสริมแรง จึงมีแตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของการเสริมแรง                  go to http://www.google.com/
                 สนใจโปรดติดต่อ chanthima02@gmail.com
     


5 ความคิดเห็น:

 1. หวัดดีค่ะ เป็นรายแรกเลยนะเนี้ย ตัวเองเอา You Tube ลงไงอะบอกหน่อย

  ตอบลบ
 2. อืม.พี่หลงมาเป็นคนที่สอง บอกหน่อย You Tube เอามาไงอะ

  ตอบลบ
 3. ดีมากค่ะ สมบูรณ์ตามเงื่อนไข

  ตอบลบ
 4. สวยดีค่ะ แต่ถ้ามีสไลด์โชว์ รูปต่างๆ ให้รูปเปลี่ยนเร็วๆ จะสวยกว่านี้อีกค่ะ
  เข้าเม้นให้ไหมด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ